Be like a tree

Stay grounded

Keep growing

and

Know when to let go!

Ayurveda - Kunskap om livet

Ayurveda är ett mångtusenårigt hälsokoncept med ursprung i Indien som är baserat på naturens visdom i all sin enkelhet. I Indien används Ayurveda som folkhälsomedicin och det anses vara ett av de effektivaste sätten att arbeta med folkhälsa. I ayurvedan ser man till hela människan och man involverar personen att ta ansvar för sin egen hälsa. 

Ayurvedan grundar sig på de 5 elementen; rymd, luft, eld, vatten och jord. Dessa delas i sin tur in i 3 olika grupper/kvaliteter med sina speciella egenskaper. Dessa 3 grupper är Vata, Pitta och Kapha och kallas för doshor.

Ayurveda anser att obalanser skapas genom att vi inte lever som vi bör, det vill säga, vi anpassar inte mat, livsstil och livsrytm till vår unika sammansättning. Om vi inte lyssnar till oss själva och fortsätter med ett liv som inte är anpassat för oss ökar obalanserna för att till slut eventuellt resultera i någon sjukdom.

Genom att lära oss om och förstå Vata, Pitta och Kapha kan vi med enkla medel förbättra vår hälsa. Vi är alla olika och har olika sammansättning av vata, pitta och kapha. Det som är bra för en kan vara mindre bra för någon annan.

Ayurvedans definition av en frisk person lyder;

Den kallas en frisk person, vars doshor är i balans, vars matsmältningsprocesser, kroppsliga vävnader och utsöndringsprocesser är i balans och vars inre själv. sinnesorgan och sinne är i ett alert lyckligt tillstånd förankrat i sig själv!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

​© 2020 by Ayurveda-Anna. Proudly created with Wix.com